Ruby – Blocks

Tìm hiểu block code – khối mã trong ngôn ngữ lập trình Ruby.

Simple Block

Block code chắc hẳn không phải là một khái niệm xa lạ với những lập trình viên, nó là tập hợp một đoạn hữu hạn những dòng mã sử dụng cho một mục đích nhất định. Ví dụ như block cho câu lệnh rẽ nhánh hay câu lệnh lặp.

Hãy thử xem một block cho vòng lặp trong Ruby sáng sủa và dễ hiểu đến mức nào.

Trong câu lệnh lặp phía trên, block được bắt đầu bằng từ khóa do và kết thúc bằng end. Sử dụng cặp dấu {} là một cách khác để khai báo block. Nhưng chỉ sử dụng cặp dấu này cho một dòng code.

Block variables

Hãy cùng thử ví dụ dưới đây để hiểu cách sử dụng biến trong một block vòng lặp.

Lần lượt các phần tử thuộc mảng sẽ được gán giá trị vào biến number được đặt giữa cặp dấu || và tôi có thể sử dụng number trong block.

Block Return

Đây là điểm tôi thấy khá thú vị trong Ruby. Ví dụ, trong một số ngôn ngữ khác, khi cần tìm một phần tử thỏa mãn điều kiện nào đó trong mảng, tôi phải tạo vòng lặp và đặt break cho điều kiện. Nhưng với Ruby, mọi thứ có thể kết thúc bằng 1 dòng lệnh.

Lời kết

Trên đây chỉ là một vài ví dụ nho nhỏ về block trong ngôn ngữ lập trình Ruby. Bản thân tôi thấy rằng nó đã quá tường minh và dễ hiểu nên tôi không biết dùng thêm câu từ gì để giải thích thêm. Cố giải thích thêm có lẽ còn làm phức tạp vấn đề lên rất nhiều.

Chúc các bạn học tập và làm việc vui vẻ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *