Developer learning styles — A chat with creator of Vue.js Evan You

Anh có cần bằng cấp để trở thành một nhà phát triển thành công? Phương pháp học tốt nhất để bắt phát triển web là gì? Tại sao ngôn ngữ lập trình JavaScript là một lựa chọn tốt? Và việc có người hướng dẫn quan trọng ra sao? Tôi hỏi những điều này và một vài câu hỏi khác với Evan You, tác giả của một JavaScript framework đang trở nên phổ biến – VueJS.

Đọc tiếp “Developer learning styles — A chat with creator of Vue.js Evan You”